Tuesday, 3 May 2016

बरसणाऱ्या पावसात

"बरसणाऱ्या पावसात"

"पावसात भिजायला आवडते,
बेधुंद नाचायला आवडते।
ओल्याचिंब झालेल्या अवस्थेत,
तुला बिलगायला आवडते।।

बेभान होऊन यौवनात,
तुझ्यासवे हुंदळायला आवडते।
केसांवरून ओल्या ओझरणाऱ्या,
त्या थेंबास बघायला आवडते।।

फुलताना सौंदर्य पावसात,
तुला मंद-धुंद बघायला आवडते।
गोऱ्यापान कायेवरून ओसरणाऱ्या,
सरी झेलायला मज आवडते।।

रिमझिम बरसणाऱ्या पावसात,
तुला गळाभेट करायला आवडते।
बेभान होऊन बरसणाऱ्या धारांत,
तू अन मी 'एक' व्हायला आवडते।।"

:- सागर बिसेन
९४०३८२४५६६
११:१५