Thursday, 30 July 2015

 मला समजून घेताना…. 

 मला समजून घेताना…. 
" वेळ अशीच का गं येणार होती,
सांग  तू मज आज ?
नसते  का प्रेमाला 
कधी भावनेची साथ ?

नव्हते मला माहित सुरुवातीला
कि स्थान हृदयात तुझ्या मला आहे।
कळलेच न मला त्यावेळी,
हे सर्व काय होत आहे!!

काय मग काळाचा मधात
असा वेध आला,
शिक्षणाच्या विषयाने थोडा
नात्यात दुरावा झाला ।

तूच बोलली होतीस ना
तुझ्या काय ते मनातले ?
विचाराही नव्हते हे त्यावेळी
मनात माझ्या आले।।

पण नकळत मग तुझ्यावर
मन माझे असे आले।
न बोलताही ते मग सोडता शाळा,
तुझसम प्रकट झाले।।

मने होती त्यावेळी
दोघांची आनंदात जुडलेली
आठवतात मज सारी क्षणे
ती तुजसवे खेळलेली !!

दरवेळी न चुकता तू
स्टेशन वर मज गाठायचीस
माझ्या येण्याची दरवेळी
अशी आतुर वाट बघायचीस !!

का नियतीने मग घोळ केला
दुरावा काळाचा कॉलेजात आला ।
पण न समजून घेता  तुने
स्वतःचाच का गं गैरसमज केला ?

न भावना उरल्यात तुझ्यात
न प्रेम माझ्यासाठी हृदयातले!
तूच आठव आता, मज विसराया,
असे मी काय वाईट केले??

पण मी हरलो नाही यात,
तुझ्या आठवणींत जिंकत आलो…

यात छंद मला इतर लागला,
कारण प्रत्येक क्षण  मला
तुने दुरावण्याचा शोधला !

खरंच  जर प्रेम होते माझ्यावर
तर का संपर्क तुने तोडला?
आपले लोक तुज खोटे वाटले,
आणि सहज का मग नवा कुणी जोडला ?

कधी समजून घेताना बोलली असतीस,
प्रेम काय असते हे शिकली असतीस ।
तर नव्हतीच हि घडी येणार
विनाकारण मी का तुला सोडणार।।

बघ वेळ आताही आहे तुजकडे,
प्रेम तुझ्यावर आहे अजून मजकडे!
कधी सोबत घालवलेले क्षण आठव,
आठवणींचा हुंदका मलाही पाठव!!

शोध स्वताला आता तू कुठे आहेस ?
त्या वेड्या लोकांच्या दुनियेत !!

जगत असेन कसा मी ?
 कर विचार जरा मनात!
 आहे तुझ्यासाठी प्रीत अजूनही
या माझ्या मनात ………. !!

©सागर 

*********************

Tuesday, 28 July 2015

बहरलेल्या निसर्गातून …….

बहरलेल्या निसर्गातून ……. 

बहरलेल्या निसर्गाच्या धुंदीत
न्हाहून निघाली हि सृष्टी सारी।
पावसाच्या धारांसवे आज वाटे,
जणू निसर्गाची हि किमया न्यारी ।।

रंगलेला थैमान वारा हा,
उधाण करी माझिया मनाला ।
मज भासे आज कुणी ,
येईल परतुनी भेटायला।।

आनंदाचे क्षण सारे या क्षणी,
काही असे आता बहरले ।
निसर्ग फुललाय एकदाचा,
मन सकलांचे हर्षुनी गेले।।

काळेभोर ढग कधी असे ,
निळसर आकाशातून डोकावती ।
श्रावणधारा बरसल्या अशा,
जणू आनंदाच्या गमती ।।

हसतोय वृक्ष हा मज बघुनी,
वाहते आनंदाची सरीता।
माहिती नाही मज कसे आता,
घडुनी हाती आली हि कविता।।


----------**********---------