Saturday, 15 August 2015

आदरांजली देताना ..... 

आदरांजली देताना ..... 

"होती बेड्यांत अडकली पारतंत्र्याच्या,

कधीकाळी ही माझी सुंदर मायभूमी।

लढले वीर तेव्हा लढ्यात स्वातंत्र्याच्या,

जीव देता देशासाठी रक्तही न पडले कमी ॥

ही भूमी आहे शूरवीरांची, थोरांची,

जन्मास आला तो देशासाठी अमर झाला।

न जुमानता राजवटीस त्या गोर्यांची,

हर कुणी प्राण इथे वेचून जो लढला॥

ही लढाई होती अस्तित्वाची, अस्मितेची,

ज्यातूनी सर्वकाही आज आम्हास गवसले।

पण दैना का झाली या आता देशाची?

स्वार्थापायी लोक वीरांनाच विसरले ॥

कुठे बघतो स्वप्न आपण होण्यास महासत्तेचे,

एकीकडे व्यसन, दुसरीकडे वाद गुंफलेले।

वास्तविकता ही, हे दृष्य माझीया राष्ट्राचे,

स्वातंत्र्य हे जणू असे कल्पनागतच राहिले ॥

वेळ आहे अजून, काळ ओसरला नाही,

भारत काय, जगास हे आपण दाखवले आहे।

स्वातंत्र्याच्या पार्श्वभूमीवर करूया नवे काही,

जसे प्राण आपणासाठी त्यांनी वेचले आहे॥ 

हेची ओळी वीस मी इथे, शब्दरूपी तव कोरल्या।

जणू थोरांस ही आदरांजली, म्हणूनी आज वाहिल्या॥"

 

:- सागर बिसेन