Tuesday, 5 July 2016

तुझ्या हृदयावर

"तुझ्या हृदयावर"
तुझ्या हृदयावर लिहिलेला ,
मी तो नाव आहे।
जो तुझ्या स्पंदनाचा,
बनलेला गाव आहे।।
वाहे त्यातच रुधिर तुझा,
श्वासही तुझा त्यातच आहे।
तुझ्या हृदयाने घेतला ज्याचा,
तो मी एक ठाव आहे।।
येणार न सोडता तुला,
जीव माझ्यात गुंतला आहे।
प्रीतीचा तुझ्या हृदयावर पडलेला,
मीच तो घाव आहे।।
कितीही लपवशी चेहरा आता,
तरीही सौंदर्यास तुझ्या वाव आहे।
स्मित बहरलेल्या तुझ्या ओठांवरचा,
मीच तो भाव आहे...
मीच तो नाव आहे।।


©सागर 
०४/०७/२०१६
१७.१४