Friday, 9 September 2016

मी वेडा तुझ्यात...

मी वेडा तुझ्यात....

तू वेडी आहेस,
अनं मी तुझ्यात वेडा..
कितिदा गं गाऊ मी,
तुझ्या सौंदर्याचा पाढा।

        मी रागावतो ना तुझ्यावर,
        न पटल्यावर मला काही।
       आवडतो मला तोही क्षण,
        मग तू माझ्याशी बोलत नाही।।

कधीकधी तुझ्या हसण्यापेक्षा,
तूझे रुसणे मला आवडते।
नकळत तुला मनवता मनवता,
मग मन माझे मज रडवते।।

          हाच तुझ्यातला वेडेपणा,
          मलाही वेडावून जातो    सदा।
          तुझ्या माझ्या प्रीतीची दुनिया,
           एकमेकांसाठी जगण्याचा हा वादा।।

मी वेडा आहे तुझ्यात,
तुही आहेस काय माझ्यात वेडी??
हवं असल्यास...
भांड ना अजून एकदा माझ्याशी
तुझ्या रागात वाढे नात्याची गोडी....!!!