Tuesday, 28 July 2015

बहरलेल्या निसर्गातून …….

बहरलेल्या निसर्गातून ……. 

बहरलेल्या निसर्गाच्या धुंदीत
न्हाहून निघाली हि सृष्टी सारी।
पावसाच्या धारांसवे आज वाटे,
जणू निसर्गाची हि किमया न्यारी ।।

रंगलेला थैमान वारा हा,
उधाण करी माझिया मनाला ।
मज भासे आज कुणी ,
येईल परतुनी भेटायला।।

आनंदाचे क्षण सारे या क्षणी,
काही असे आता बहरले ।
निसर्ग फुललाय एकदाचा,
मन सकलांचे हर्षुनी गेले।।

काळेभोर ढग कधी असे ,
निळसर आकाशातून डोकावती ।
श्रावणधारा बरसल्या अशा,
जणू आनंदाच्या गमती ।।

हसतोय वृक्ष हा मज बघुनी,
वाहते आनंदाची सरीता।
माहिती नाही मज कसे आता,
घडुनी हाती आली हि कविता।।


----------**********---------